Nyhet om hantering av Certifikat från Turkiet utan underskrift

Förra året informerade Tullverket om Certifikat från Turkiet som saknade underskrift av en turkisk myndighet. Detta på grund av att den 24 april 2018 införde Turkiet ett nytt system som utfärdade certifikaten elektroniskt. Läs mer information från Tullverket....