Hur påverkas Cellbes av coronapandemin?

Hur påverkas Cellbes av coronapandemin?

Under våren har vi träffat några av våra kunder och ställt frågan hur de påverkas av pandemin. Vi träffar Bengt Motin, Distribution manager, på Cellbes som berättar hur företaget jobbar med tullhantering under coronapandemin och om hur samarbetet med Ecus fungerar. Se...
Netonnet om läget just nu och samarbetet med ECUS

Netonnet om läget just nu och samarbetet med ECUS

ECUS har träffat Alexandra Sundgert på NetOnet som berättar hur företaget påverkas av cononapandemin. Vi får också veta hur Netonnet arbetar med Tullfrågor och hur samarbetet och det partnerskap som vi har byggt upp tillsammans under en längre tid....
Ecus/Mymo Addons levererar självbetjäning vid gränsen

Ecus/Mymo Addons levererar självbetjäning vid gränsen

Ecus satsar vidare på digitalisering och innovation ihop med Mymo, Tech- och logistikexperter. Mymo har utvecklat en ny molntjänst och KIOSK för utskrift och inscanning av tull- och transportdokument, självbetjäning vid gränsen. Mymo Terminal är en komplett lösning...

ECOM − Nytt IT-system för tull- och ärendehantering

De senaste åren har Ecus satsat på att utveckla ett eget ärendehanteringssystem. Under höst/vinter lanserar vi nu ett helt nytt IT-system som hanterar tull och ärenden i ett. ”ECOM är en utveckling av den kundservice, kvalitet, uppföljning, statistik och rapporter som...

Nyhet om hantering av Certifikat från Turkiet utan underskrift

Förra året informerade Tullverket om Certifikat från Turkiet som saknade underskrift av en turkisk myndighet. Detta på grund av att den 24 april 2018 införde Turkiet ett nytt system som utfärdade certifikaten elektroniskt. Läs mer information från Tullverket....

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknat

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknades den 30 juni. Nästan alla tullar kommer därmed successivt att tas bort. Parterna undertecknade samtidigt ett avtal som ska skydda investeringar. Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam tar bort över 99 procent av...