Netonnet om läget just nu och samarbetet med ECUS

Netonnet om läget just nu och samarbetet med ECUS

ECUS har träffat Alexandra Sundgert på NetOnet som berättar hur företaget påverkas av cononapandemin. Vi får också veta hur Netonnet arbetar med Tullfrågor och hur samarbetet och det partnerskap som vi har byggt upp tillsammans under en längre tid....

Förändringar GSP-förmåner från Kambodja

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP). EU inledde förra året en undersökning om tillfälligt upphörande av samtliga GSP-förmåner för Kambodja. Resultatet av...