Tullsystem som automatiserar

Fullt integrerat och egen portal ger full flexibiletet

Import / Export & Tulldeklarationer

Ecus kan bistå med all dokumentation som krävs för handel inom och utanför EU. På våra kontor och kundcenter får du hjälp med de frågeställningar som kan tänkas uppstå vid inköp, försäljning, förädling eller transport vid internationell handel.

Ecus bevakar nyheter från Tullverket och andra viktiga instanser och vi vet allt om nya lagar, förordningar och förenklingar. Vi har ett stort utbud av tjänster och vår duktiga personal står alltid beredda att guida dig i de snåriga tullreglerna.

Vi har dygnet runt service för att hjälpa till med eventuella frågeställningar i samband med gränspassagen.

Vi hanterar alla typer av tulldokument och tulldeklarationer som krävs för gränspassering i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Service dygnet runt

Vi har dygnetrunt-service för att hjälpa till med eventuella frågeställningar i samband med gränspassagen

Tullager

Att bedriva tullfritt lager är för många företag ett sätt att öka lönsamheten då importgods som skall lagras tillfälligt för att säljas vidare till kund i 3:e land inte förtullas i gemenskapen. Eller för företag med säsongsbetonade varor eller har varor med höga värden som importeras vid få tillfällen men säljs vidare i mindre partier.

Ecus kan erbjuda en komplett lösning för dig som är intresserad av tullager. Uppstart av ett nytt tullager bedrivs som ett projekt med en beräkning av lönsamhet, därefter bistår våra konsulter med att upprätta ansökningshandlingar som också används som grund för interna arbetsrutiner.

Vi kan genom vårt systerbolag CPC erbjuda ett komplett web-baserat tullagersystem som också är ett godkänt tullsystem i både Norge och Sverige. Det är valfritt om kunden själv vill ha uppkoppling mot Tullverket eller om man vill att Ecus personal hanterar uttagsfiler genom ombudskap.

Genom hela ansökningsprocessen och den löpande hantering av tullagret finns Ecus personal som hjälper till med alla tänkbara frågeställningar.

Kontakta oss för mer information om tullager »

KOMPLETT LöSNING VAD GÄLLER TULLAGER

Uppstart av ett nytt tullager bedrivs som ett projekt med en beräkning av lönsamhet, därefter bistår våra konsulter med att upprätta ansökningshandlingar som också används som grund för interna arbetsrutiner.

Kontakta vår säljavdelning för en offert.

Transitering av varor

Transitering betyder att du kan transportera varor och gods genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt. För att garantera ersättning av avgifter ifall transiteringen inte skulle genomföras på rätt sätt, skall man ställa en säkerhet hos Tullverket.

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa dig med transiteringar och godsregistreringar?

Kontakta oss på säljavdelningen för en offert »

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa dig med transiteringar och godsregistreringar? Kontakta säljavdelningen för en offert

Intrastat / Statistik

Intrastat är ett system för att samla information och ta fram statistik gällande varuhandeln mellan länder inom Europeiska Unionen (EU). Även om det inte krävs någon tulldokumentation inom EU finns ändå kravet om detaljerad rapportering gällande handeln. Information lämnas på varunivå där man använder sig av samma statistiska nummer som vid tullhanteringen.

Ecus kan hjälpa er med processen kring hur, var och när Intrastat ska rapporteras till de statistiska byråerna samt om ni så önskar lämna in uppgifterna åt er.

VI LÖSER HELA INTRASTATPROCESSEN

Vi hjälper er med processen kring hur, var och när Intrastat ska rapporteras till de statistiska byråerna samt kan även lämna in uppgifterna åt er.

{

vår styrka är

att snabbt identifiera och reducera komplexiteten i våra kunders tullhantering. Därigenom kan vi hjälpa till att skapa förutsättningar till kostnadsbesparingar utifrån kundens verksamhet, system och aktuella produkter.

Tag kontakt med oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om på vilket sätt vi kan hjälpa just ditt företag?
Våra konsulter har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och effektivisering av tullhantering.

+46 (0) 771 375 700