Våra konsulttjänster

Vårt mål är att leverera med högsta kvalité

Experter inom tullhantering

Vår styrka är att snabbt identifiera och reducera komplexiteten i våra kunders tullhantering. Därigenom kan vi hjälpa till att skapa förutsättningar till kostnadsbesparingar utifrån kundens verksamhet, system och aktuella produkter. Vårt mål är att leverera våra konsulttjänster med högsta kvalité samtidigt som vi medverkar till kompetenshöjning hos våra kunder, en förutsättning för konkurrenskraft på dagens marknad.

Våra konsulter har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och effektivisering av tullhantering. Vi genomför även skräddarsydda utbildningar mot företag som du kan läsa mer om här.

Läs vidare kring de konsulttjänster vi erbjuder och hur du kontaktar oss.

 

Exempel på några av våra konsulttjänster:

  • Tullprocesser
  • Riskanalyser
  • Ansökan av olika tillstånd
  • Implementering av Tullager
  • Ansökan av AEO-tillstånd
  • Klassificeringar
  • Omprövningar
  • Ursprung och Frihandelsfrågor
  • Kvalitetsuppföljningar
  • Företagsanpassade utbildningar

Mer om våra konsulttjänster

Ansökan av tillstånd

Det finns många olika tillstånd som ger fördelaktig hantering i tullprocesserna. Med rätt tillstånd kan du få möjligheten att nyttja olika tullregler och lättnader samt nyttja de frihandelsavtal som EU har med andra länder. Vi hjälper er att ansöka kring alla olika tulltillstånd som passar för er verksamhet.

AEO tillstånd

AEO tillstånd, Authorized Economic Operator, är ett kvalitetssäkringssystem där man går igenom och kvalitetssäkrar sina tullprocesser. Kvalitetssäkringen gäller i hela EU. Som företag med ett AEO-tillstånd får du en bra genomgång av dina tullprocesser och även lättare att söka tillstånd för handel med tredje land. Kontakta oss gärna för ett första möte där vi går igenom vad som gäller.

Klassificering

Med rätt klassificering av ditt artikelregister så betalar du rätt avgifter. Vi hjälper er med klassificering av ert artikelregister eller enskilda produkter till rätt tullstatistiska nummer. Vi kan göra det löpande eller vid ett tillfälle. Vi hjälper er även att validera svenska och norska tullstatistiska nummer om ni har handel med Norge.

Tullprocesser

Genomgång och effektivisering av företagets tullhantering och processer ger ett effektivare varuflöde och bättre kontroll. Våra konsulter kan se över er tullhantering för att se vad som kan förbättras.

Riskanalyser

Våra konsulter kan även se över er tullhantering och göra en analys kring oönskade händelser i tullhanteringen. Något som ökar möjligheten till en förbättring av förtagets tullprocesser och rutiner, som i sin tur leder till riskreducering.

Implementering av tullager

Vid handel med andra länder än EU kan det vara kostnadseffektivt att hantera sina varor på tullager. Våra konsulter kan hjälpa er att ansöka om tillstånd, sätta rutiner och även tillhanda hålla ett effektivt tullagersystem. Det ger också en möjlighet att få en bra kontroll på sina tullprocesser.

Ursprung och Frihandelsfrågor

Vi hjälper er att utreda ursprungsfrågor och dess dokument och vilka frihandelsavtal som kan vara av intresse för verksamheten.

Kvalitetsuppföljningar

Enligt den nya tullagen UCC kräver man kontroll av sina tullärenden. Vi kan därför erbjuda kvalitetsuppföljning och egenkontroller som är i linje med tullagstiftningen.

Övrig support i tullrelaterade frågor

Vi erbjuder support även i andra frågor gällande import och export. Tag kontakt med oss så kan vi hitta en lösning som passar just ert företag.

Tag kontakt med oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om på vilket sätt vi kan hjälpa just ditt företag?
Våra konsulter har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och effektivisering av tullhantering.

+46 (0) 771 375 700