Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknades den 30 juni. Nästan alla tullar kommer därmed successivt att tas bort. Parterna undertecknade samtidigt ett avtal som ska skydda investeringar.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam tar bort över 99 procent av tullarna stegvis under en period på upp till tio år. Med avtalet ökar också transparensen och förutsägbarheten för handeln.

För mer information, läs mer på Kommerskollegiums webbsida.