EU har inlett en formell undersökning om tillfälligt upphävande av samtliga GSP-förmåner till Kambodja. Motivet är allvarliga brister i efterlevandet av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Undersökningen ska vara färdig inom ett år. Därefter beslutar EU om Kambodjas GSP-förmåner tillfälligt kommer att upphävas eller inte.

Enligt Kommerskollegium är det för tidigt att säga nu vad undersökningen kommer att leda till, men det är viktigt för branschen att känna till detta. Det står också i beslutet att tredje parter har möjlighet att lämna uppgifter och synpunkter till Kommissionens utredning. Risken finns att Kambodja förlorar tullförmånerna om ett år, men det är också möjligt att utredningen och hotet om indragna förmåner leder till att landet vidtar nya åtgärder som förbättrar situationen, så att Kambodja får behålla GSP.

Läs här om kommissionens beslut (pdf)