Förra året informerade Tullverket om Certifikat från Turkiet som saknade underskrift av en turkisk myndighet. Detta på grund av att den 24 april 2018 införde Turkiet ett nytt system som utfärdade certifikaten elektroniskt. Läs mer information från Tullverket.

EU-kommissionen granskade Turkiets nya hantering och meddelade Turkiet samt EU:s medlemsländer att även de elektroniskt utfärdade certifikaten måste vara undertecknade av en turkisk myndighet.

EU-kommissionen och Turkiet har nu kommit fram till en lösning. Tullverket ska kunna godta certifikat som utfärdats utan underskrift under följande period:

ATR:  24 april – 12 juli 201

EUR1 och EUR-Med: 9-12 juli 2018

Det innebär att har man osignerade certifikat, det vill säga de saknar underskrift från turkisk myndighet, så bör man kontakta sin leverantör i Turkiet. Kan man inte få ett certifikat med underskrift i efterhand ska man ansöka om en omprövning och betala full tull

Nu har ännu ett nytt fall dykt upp gällande ATR-certifikat. Det gäller en myndighet vid namn Muratbey Gümrük Müdürlüðü som också utfärdar ATR-certifikat. Tyvärr har Turkiet missat att informera EU om den nya myndigheten vilket nu har upptäckts. Det i sin har lätt till att ATR-certifikatet inte är giltigt från den myndigheten och man kan få betala full tull retroaktivt. Tullmyndigheterna i olika EU-länder har redan börjat ta kontakta med bolag som har handel med Turkiet.

EU har nu undersökt detta och fått bekräftat att myndigheten Muratbey Gümrük Müdürlüðü är giltiga från och med januari 2019.

Problemet som vi fått till oss är att många företag har sett, när man kontrollerat sina dokument, att myndigheten har varit i drift sedan 2016 vilket innebär att om detta stämmer kan det bli mycket tull som ska betalas tillbaka.

Den tyska tullmyndigheten rekommenderar nu bolagen att gå igenom sina ATR och se om denna myndighet förekommer och då kontakta sina leverantörer för att via dem trycka på de turkiska myndigheterna att få ATR giltiga längre tillbaka än januari 2019. Den tyska myndigheten har därför skjutit fram sin krav på återbetalning fram till september.