Integritetspolicy

Electronic Customs Support AB, org nr 556590-9511, även kallad Ecus AB är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn beskriver Ecus ABs och våra koncernbolags behandling utav personuppgifter på er begäran som kund eller representant utav kund. Policyn innehåller även dina rättigheter och hur du kan utnyttja dem.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du efterfrågar konsultation eller begär tjänster till Ecus AB så kan vi komma att samla in uppgifter om dig eller berörda parter som behövs för att kunna fullfölja ärendet som t.ex. namn, adress, telefon nummer, e-post adress, titel, personnr (vid privatkund)

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra tjänster kommer att behandlas av Ecus AB eller bolag i Ecus ABs koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  • För att kunna kommunicera med dig via e-post och telefon
  • För att kunna administrera och fullfölja avtal med dig
  • För att kunna fullgöra de tjänster du beställt, t.ex. tull och transport dokumentation, tillståndsansökningar, konsultation

Säkerhet

Ecus AB håller en hög säkerhetsnivå på sina tekniska plattformar och även organisatoriska rutiner för att kunna behandla dina personuppgifter med största säkerhet. Detta för att förhindra spridning, förstöring, ändring och obehörig åtkomst utav dina uppgifter.

Utlämnande till tredje part

Ecus AB kommer inte att föra vidare dina uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Ecus AB kan anlita externa samarbetspartners eller leverantörer utav t.ex. IT-tjänster vars utförande kan innebära tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Ecus AB räkning undertecknar alltid avtal med för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Ecus AB kan komma att dela ut dina personuppgifter till myndigheter i syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som berör dig inom Ecus koncern. För att begära denna information eller frågor om integritetsskydd och dataskydd så kan ni kontakta Ecus AB genom att skicka ett e-post till GDPR@ecus.se