Vår värdegrund

Våra värdeord hjälper oss att agera på ett förtroendefullt sätt – de utgör grunden för hur vi uppträder och handlar i vardagen.

Vår mission Tullkunskap är guld värd!

Affärsidé
Vi är experter på tull. Med stort personligt engagemang förenklar vi företagens tullhantering och minskar kostnaderna för tull. Vi hjälper till med export till och import från hela världen – i Sverige, Norge, Danmark och England.

Vi är generösa med vår tid och kunskap samt ger bra service. Ett öppet arbetssätt leder till goda samarbeten. Hos oss finns alltid någon som hjälper dig.

Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda kunder. Med vår
långa erfarenhet och djupa specialist kompetens förenklar vi tullprocessen.

Nytänkande leder till förbättrade processer och tjänster. Vi driver utvecklingen genom vårt egna tullsystem.

Engagemang smittar och ger energi till det dagliga arbetet. För oss är det viktigt att ha ett positivt arbetsklimat där alla trivs och mår bra. Hos oss är det kul att jobba.