Ett nummer - Alla svar:  +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt - Alla dagar

Ring: +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt

Från 1 januari 2015 skall alla svenska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket.


Sammanfattning

De nya reglerna innebär i korthet att en importdeklaration skall upprättas för all import, oavsett om varan som importeras är belagd med tullavgift eller ej. I de fall tull utgår på varan skall detta betalas till Tullverket. I importdeklarationen skall ett monetärt tullvärde deklareras, som tillsammans med andra avgifter, såsom inrikesfrakt och terminalkostnader, deklareras av importören till Skatteverket i momsdeklarationen. För företag eller privatpersoner som inte är momsregistrerade gäller fortfarande de gamla reglerna. Detta innebär att moms betalas till Tullverket i samband med att importdeklarationen klareras


Monetärt tullvärde

I importdeklarationen är det monetära tullvärdet deklarerarat i SEK i fält 46. Tullverket rapporterar vidare detta belopp till Skatteverket. Med begreppet monetärt tullvärde menas det belopp som tullavgifter beräknas från (varuvärde enligt inköpsfakturan + fraktkostnad och övriga avgifter fram till EU:s gräns)


Beskattningsunderlag för moms

Det monetära tullvärdet ska tillsammans med eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter (se ED:ts fält 47), samt eventuella bikostnader läggas ihop till ett beskattningsunderlag för moms som deklareras av importören till Skatteverket i momsdeklarationen.Eventuella bikostnader kan vara provision, emballage, transport- och försäkrings-kostnader som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten och som inte redan ingår i tullvärdet.


Kredittillstånd

Importörer som har tullkredit kommer via sin tullräkning att få information om monetärt tullvärde för de importdeklarationer som klarerats. Importörer som saknar tullkredit och som anlitat ett ombud för utlägg av tullavgiften kommer inte få någon information om monetärt tullvärde från Tullverket, utan måste vända sig till sitt ombud för att få informationen.

Mer information finns på Tullverkets hemsida »

 

Har du några frågor?

Kontakta:

Agnetha Filipson Tel: 010-22 00 503

Eivor Andersson Tel: 010-22 00 519

Anneli Lindqvist Tel: 010-22 00 508