Ett nummer - Alla svar:  +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt - Alla dagar

Ring: +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt

« Visa alla kunder

blaklader 2

Blåkläder är en av Sveriges största producenter inom segmentet tyngre arbetskläder och tillverkar årligen ca. 2 miljoner plagg i egna fabriker. Förutom i Sverige finns man representerade i ett stort antal andra länder i världen, vilket innebär en omfattande tullhantering - en tullhantering där man ständigt letar möjligheter till effektivisering. Nu har CPC och Ecus utvecklat en helt ny IT-modul som automatiserar Blåkläders hantering av ersättningscertifikat vid tullagerimport till Norge.

Blåkläder grundades redan 1959 och har genom åren etablerat sig som en av de största tillverkarna av arbetskläder i landet. Idag tillverkar man ca. 2 miljoner plagg i egna fabriker i Asien och tar emot 250 000 kartonger årligen vid centrallagret i Svenljunga. Man är representerade i 13 länder och kraven på effektiva tullprocesser ökar för varje år. Thomas Olsson är Logistics Coordinator på Blåkläders centrallager i Svenljunga och har de senaste åren arbetat mycket med tullfrågor och effektivisering på företaget.


"Det nya sättet att hantera certifikaten sparar in mycket tid och pengar"

Thomas Olsson, Logistics Coordinator
Blåkläder


- Vi har givetvis ett stort fokus på tullprocesser, då vi verkar i många länder med daglig hantering av import, export och tullager, berättar Thomas Olsson. Vi har bland annat flera års samarbete med Ecus och CPC (Customs Process Compliance), där vi arbetar målmedvetet för att hitta områden vi kan effektivisera och förbättra. Vi använder CPC’s tullsystem för administration, och Ecus för rådgivning och extra resurser, vilket förbättrar vår kunskap och flexibilitet när det kommer till anpassningar och nya rutiner.

En av de senaste förbättringarna inom Blåkläders tulladmininstration är en nyutvecklad IT-modul som till största delen automatiserar hanteringen av så kallade ersättningscertifikat som krävs när gods i det Svenska tullagret skall klareras vidare in i Norge. Modulen är utvecklad av CPC och utför största delen av de processer som krävs för att GSP-certifikatet (Generalized System of Preference) skall konverteras till ett ersättningscertifikat som ger tullnedsättning eller tullfrihet. Edward Olausson är VD på Customs Process Compliance, som utvecklar IT-lösningar specifikt för tullhantering.

- Vi på CPC har arbetat med att optimera tullprocesser med hjälp av IT i drygt 15 år, berättar Edward. Som systemutvecklare tycker vi att tullhantering är ett spännande område att verka inom. Det är ett ständigt optimerande av administrationstjänster, där varje process i förhållande till varje företag är unik. Vårt tullsystem arbetar nästan alltid i en slags symbios med företagens egna system, för att skapa smidiga rutiner som effektiviserar och kvalitetskontrollerar all tulladministration. Vår nya modul för Blåkläder är ett sådant exempel, då den är integreras som en del i det befintliga tullsystemet.

På Blåkläder är man nöjda med den nya modulen och ser den som ytterligare ett steg på vägen i optimeringen av tullprocesser.

- Det nya sättet att hantera certifikaten sparar in mycket tid och pengar, avslutar Thomas Olsson, men vi kommer absolut leta efter fler optimeringsmöjligheter.