Ett nummer - Alla svar:  +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt - Alla dagar

Ring: +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt

Utbildningar – vi utbildar för smartare företag. Ecus skräddarsyr utbildningen efter era behov. Vi anpassar nivå och innehåll med hjälp av en initial behovsanalys, så att alla får den utbildning de behöver. Ni väljer plats och tid för utbildningen.

Vi genomför anpassade utbildningar inom:

  • Klassificering av produkter
  • Statistiskt värde/tullvärde import export
  • Restriktioner och sanktioner
  • Ursprung/preferenser export
  • Uppföljning och egenkontroll
  • AEO-projekt
  • Tullager

Våra utbildningar riktar sig främst till inköpare, säljare och övrig personal som kommer i kontakt med er verksamhetsimport- och exportflöde.