Ett nummer - Alla svar:  +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt - Alla dagar

Ring: +46 (0) 771 375 700   Dygnet runt

Att bedriva tullfritt lager är för många företag ett sätt att öka lönsamheten då importgods som skall lagras tillfälligt för att säljas vidare till kund i 3:e land inte förtullas i gemenskapen. Eller för företag med säsongsbetonade varor eller har varor med höga värden som importeras vid få tillfällen men säljs vidare i mindre partier.

Ecus kan erbjuda en komplett lösning för dig som är intresserad av tullager. Uppstart av ett nytt tullager bedrivs som ett projekt med en beräkning av lönsamhet, därefter bistår våra konsulter med att upprätta ansökningshandlingar som också används som grund för interna arbetsrutiner.

Vi kan genom vårt systerbolag CPC erbjuda ett komplett web-baserat tullagersystem som också är ett godkänt tullsystem i både Norge och Sverige. Det är valfritt om kunden själv vill ha uppkoppling mot Tullverket eller om man vill att Ecus personal hanterar uttagsfiler genom ombudskap.

Genom hela ansökningsprocessen och den löpande hantering av tullagret finns Ecus personal som hjälper till med alla tänkbara frågeställningar.

Kontakta oss för mer information om tullager »