Intrastatrapporter

När du handlar inom EU ska varorna redovisas genom en intrastatrapport som sänds in till de statistiska byråerna. Vi hjälper dig med hela processen kring hur, var och när intrastat ska rapporteras. Om du ni så önskar sköter vi även månadsrapporteringen åt er.

Intrastat är ett system för att samla information gällande varuhandeln mellan länder inom Europeiska Unionen. Även om det inte krävs någon tulldokumentation inom EU finns ändå kravet om detaljerad rapportering gällande handeln. Information lämnas på varunivå där samma statistiska nummer används som vid tullhanteringen.

Intrastat via ECUS Tullsystem

Genom ECUS Tullsystem får du snabbt och enkelt fram alla underlagen som krävs för intrastatrapporteringen. I många fall minskar tidsåtgången för tar att ta fram månadsrapporten med upp till 75%.

Fördelar

  • Stor tidsbesparing
  • Korrekta rapporter
  • Förenklad administration

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se