Smart returhantering

Genom att använda ECUS smarta retursystem betalar du inte mer än vad du behöver och får tillbaka tullavgifterna på returer. Vi var först med detta på marknaden!

ECUS Tullsystem har en inbyggd funktion som samlar ihop exportinformationen och matchar den mot dina returer. Funktionen sparar både tid och kostnader dels genom att förenkla själva processen för returhantering, dels genom att skapa korrekta deklarationer för att åberopa returtullfrihet.

När vi startar upp returfunktionen kan vi även hjälpa till med att söka tillbaka tullavgifter upp till ett år bakåt.

Våra kunder som idag hanterar returer via ECUS Tullsystem får tillbaka minst 95% av tullavgifterna på de varor som kommer tillbaka.

Fördelar

  • Stora besparingar från dag ett
  • Digitalt arkiv över utförda tulldeklarationer
  • Automatisk matchning mellan export och retur
  • Enkel hantering – allt sker automatiskt

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se