Tullager ökar lönsamheten

I ett tullager förvaras varor oförtullade – tullen betalas först när de tas ut från lagret och säljs inom EU. För varor som inte säljs och som återexporteras betalas ingen tull.

ECUS erbjuder en komplett lösning för dig som är intresserad av tullager. Vårt tullsystem stöder hantering av tullager fullt ut, vilket gör att du får en enkel och effektiv hantering av lagret.

Våra tullkonsulter hjälper dig genom hela processen – från lönsamhetsberäknar, ansökan om tillstånd hos Tullverket, interna arbetsrutiner samt implementering av systemet . Om du önskar kan vi även agera ombud och sända de löpande uttagsfilerna till Tullverket.

Fördelar

  • Minskar kapitalbindningen – tullen betalas först när varan tas ut
  • Ökar lönsamheten – eliminerar dubbla tullavgifter
  • ECUS har djup kompetens inom hela området
  • Snabb och säker process – vi återanvänder information hela vägen från inleverans till utleverans.
  • Möjlighet finns att styra uttagen på bästa sätt

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se