Tulldeklarationer

I ECUS Tullsystem skapas de flesta tulldeklarationerna automatiskt i systemet utifrån den information som hämtats från ert affärs- eller lagersystem.

Mer avancerade deklarationer och avvikelser fångas upp av systemet och markeras för manuell hantering – vilket minimerar risken för felaktiga deklarationer.

Ni väljer själva om ni vill hantera dessa deklarationer själva eller om våra erfarna tullkonsulenter ska göra det. Oavsett vad ni väljer så har ni tillgång till support dygnet runt.

Fördelar

  • Automatiserad validering – minimerar risken för fel
  • ECUS kan ta hand om de svåra deklarationerna
  • Systemet ger en bra överblick över alla deklarationer
  • Personlig service dygnet runt alla dagar
  • Ecus bevakar nyheter från Tullverket och anpassar systemet efter gällande lagar och förordningar
  • Systemet är uppkopplat i realtid mot svenska och norska tullen

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se