Vi är experter på tull

Vi hjälper till med allt inom tullhantering – med vår långa erfarenhet kan vi snabbt identifiera och reducera komplexiteten. Tillsammans ser vi över ditt företags tullprocesser och säkerställer att de uppfyller alla krav. Behöver ni stärka tullkompetensen på företaget så håller vi även utbildningar på plats eller digitalt.

 • Vi förenklar tullhanteringen
 • Bidrar till kostnadsbesparingar & lägre tullavgifter
 • Vi är alltid uppdaterade på de senaste lagkraven
 • Vi hjälper till så att era medarbetare får rätt tullkompetens

Vi hjälper dig

Kontakta våra erfarna tullrådgivare
uppdrag@ecus.se

Tullprocessen

En genomgång av företagets tullhantering och processer ger effektivare varuflöde och bättre kontroll. Vi analyserar din tullhantering och ser vilka möjligheter det finns för effektivisering och kostnadsbesparingar. Vi gör också riskanalyser kring oönskade händelser samt ger förslag på rutiner som minskar riskerna.
I samband med analysen ser vi givetvis till att ditt företag följer de senaste riktlinjerna, reglerna och lagar som finns inom tullområdet.

Exempel på frågor vi tittar på:

 • Betalar du rätt tullavgifter?
 • Kan ett ursprungsintyg minska tullkostnaden?
 • Vilka frihandelsavtal är intressanta?
 • Använder du rätt tullvärde?
 • Är du redo för en tullrevision?
 • Är din vara förknippad med restriktioner och krav?

Tillstånd

Med rätt tillstånd har du möjlighet att nyttja olika tullregler och lättnader samt ta del av de frihandelsavtal som EU har med andra länder. Vi hjälper er med ansökningar för de tulltillstånd som passar för er verksamhet

AEO certifiering

AEO – Authorized Economic Operator – är ett kvalitetssäkringssystem som gäller i hela EU. Certifieringen innebär att företagets hela tullprocessen gås igenom och kvalitetssäkras vilket också gör att det blir lättare att söka tillstånd för handel med tredje land. Kontakta oss så går vi igenom hur vi kan hjälpa er.

Rätt klassificering

Med rätt klassificering betalar du rätt tullavgift. Vi ser över ditt artikelregister och validerar klassificeringarna mot Tullverkets databas. Antingen utför vi det som en engångsåtgärd eller så kan vi sköta registret löpande. Vi hjälper er även att validera svenska och norska tullstatistiska nummer om ni har handel med Norge.

Vi har utvecklat ett helt nytt webbaserat system som håller reda på artiklar och tillhörande varukoder för de länder ni exporterar till eller importerar från. På detta sätt blir det betydligt enklare att hålla reda på olika länders varukoder för just dina artiklar. Systemet går även att integrera med ert affärssystem för snabb uppdatering.

Hjälp vid tullrevision

En tullrevision är en kontroll som Tullverket gör för att se att uppgifterna som ditt företag lämnat i tulldeklarationerna är riktiga. Bland annat kontrollerar de att:

 • alla varor för import och export har deklarerats
 • rätt uppgifter har lämnats
 • villkor och kriterier i tillstånd har efterlevts
 • ursprungsintyg är korrekt utfärdade
 • ditt företag har bra och riktiga rutiner kring tullhanteringen

Vi hjälper dig genom hela tullrevisionen.

Egenkontroller

En förutsättning för god egenkontroll är att ha väl dokumenterade arbetsrutiner för tullhanteringen. Vi hjälper dig att upprätta rutiner och erbjuder kvalitetsuppföljning och egenkontroller utifrån Tullverkets riktlinjer.

Utbildningar

Kunskap om tull är guld värd. Våra erfarna tullkonsulter lyssnar av era behov och anpassar sedan innehåll och upplägg. Utbildningarna genomförs digitalt eller på plats hos er.

Rätt klassificering
Vi orienterar er genom tulltaxan och visar hur ni ska gå till väga för att klassificera era varor korrekt.

Tullvärde import/export
Vi hjälper er med att gå igenom vilka avgifter som ska ingå i tullvärdet samt vilka som får dras av.

Export – ursprung & preferenser
Vi hjälper er att gå igenom vad som gäller för ursprung & preferenser vid exporttillfället.

Restriktioner & sanktioner
Vi utbildar er i hur restriktioner och sanktioner ska utläsas och går igenom hur ni kan säkerställa att villkoren är uppfyllda.

Håll dig uppdaterad om tull