Ett unikt tullsystem som ökar lönsamheten för e-handlare

ECUS Tullsystem kvalitetssäkrar och minskar tullkostnaderna för e-handlare och grossister. Genom att vi jobbar tillsammans i systemet skapar vi en effektiv och smidig tullprocess. Systemet integreras med ert affärs- eller lagersystem och anpassas utifrån era behov.

  • Unik returhantering – med möjlighet att få tillbaka tullavgifter
  • Tullagerhantering som eliminerar dubbla tullavgifter
  • Enkel intrastatrapportering – stor tidsbesparing
  • Personlig service dygnet runt – vi kan agera som er tullavdelning
  • Systemet är anpassat för att hantera stora volymer snabbt
  • Systemet utvecklas kontinuerligt utifrån nya lagar och förordningar

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se

Vi är experter på tull

Vi hjälper dig med allt inom tullhantering – med vår långa erfarenhet kan vi snabbt identifiera och reducera komplexiteten. Tillsammans ser vi över ditt företags tullprocesser och säkerställer att de uppfyller alla krav. Behöver ni stärka tullkompetensen på företaget så håller vi även utbildningar på plats eller digitalt. Se vår Tullrådgivning

Så här går det till

5 steg till en enklare tullhantering i ECUS Tullsystem

1 Förstudie – vi går igenom vilka behov ni har – analyserar varuflöden, tullager, returhantering m m för att se om det är lönsamt att använda ECUS Tullsystem.

2 Tullprocessen – vi tittar på hur den ser ut idag och hur den kan effektiviseras och kvalitetssäkras. Vi delar upp vad ni som kund gör och vad som bäst utförs av oss på ECUS. Vi söker alla nödvändiga tillstånd som krävs av Tullverket.

3 Klassificering För att systemet ska flyta på utan onödiga stopp validerar vi ert artikelregister mot Tullverkets databas.

4 Systemet anpassas utifrån era behov och kopplas ihop med ert lager- eller affärssystem. Tullsystemet är webbaserat och du loggar in säkert via tvåstegsautentisering eller via dosa.

5 Klart att köra Vi ser till att alla kommunikationstillstånd finns samt säkerställer kommunikationen mellan dig, oss och Tullverket. Våra handläggare övervakar systemet i början för att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt.

Håll dig uppdaterad om tull