CBAM

CBAM står för ”Carbon Border Adjustment Mechanism” och är en del av EU:s insatser för att bekämpa klimatförändringar och skapa en rättvis konkurrenssituation. Det är en åtgärd som EU använder för att försäkra sig om att företag utanför EU inte får en konkurrensfördel genom att släppa ut mer koldioxid. EU uppmuntrar på så sätt både inhemska och internationella företag att minska sina koldioxidutsläpp. Det är varans varukod (KN-nummer) som bestämmer om den omfattas av CBAM. Berörda varukategorier är i dagsläget cement, elektricitet, gödselmedel, järn och stål, aluminium och vätgas.

Vi på Ecus hjälper dig att förstå samt anpassa dig till de nya kraven och förändringar som införs. Just nu pågår en övergångsperiod, och det är viktigt att sätta upp interna rutiner för vem som ska hantera CBAM-rapporteringen.

Vi på Ecus hjälper dig att reda ut detta. Men våra erfarna tullexperter får du konsultation och rådgivning kring regelverket för CBAM.

Genom att använda vår lösning underlättar vi er insamling av import-uppgifter och erbjuder bra underlag för CBAM-rapportering. Vi hjälper självklart också till med din rapportering i CBAM Transitional registry!

Vi erbjuder

  • Ecus är ständigt uppdaterade och följer utvecklingen.
  • Stor tidsbesparing
  • Förenklad administration

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se