Digitoll

Digitoll är Tolletatens digitalisering av tullprocesser och det innebär att alla varor måste hänföras till ett tullförfarande innan gränspassering. Från mars 2025 är det dessutom krav om att alla tullförfaranden meddelas via Digitoll och i och med detta försvinner Direktekjöringsordningen (10-dagars lager).

Vi på Ecus står redo! Genom vår Digitoll-portal erbjuder vi en lösning där kunden själv kan registrera uppgifter för transporten och även se status för när en transport passerat gränsen. Detta resulterar i snabbare och enklare gränspassering. Vi hjälper er med allt som krävs för en smidigare passering över norska gränserna.

Fördelar

  • Automatiserad gränspassering
  • Stor tidsbesparing
  • Förenklad administration
  • Följ era transporter i portalen

Vi hjälper dig

Kontakta någon av våra säljare
sales@ecus.se